Likar

Likar [líkar] je 109. najbolj pogost priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 31. decembra 2007 uporabljalo 1.268 oseb, na dan 1. januarja 2010 pa 1.256 oseb in je med najbolj pogostimi priimeki zasedel 110.

Znani nosilci priimka