Priimek Likar

Med najpogostejšimi priimki v Sloveniji je priimek Likar na 109. mestu za priimkom Ivančič na 108. in pred priimkom Žibert na 110. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je leta 2006 s priimkom Likar podpisovalo 1282 (1971: 1171; 1997: 1305; 2004: 1287) slovenskih državljanov in državljank. Razporejeni so bili po vseh regijah. Največ, to je 609 ali 47,5 odstotka, jih je bilo v goriški regiji, v gorenjski 208 ali 16,2 odstotka, v osrednjeslovenski 197 ali 15,4 odstotka, v obalno-kraški 97 ali 7,6 odstotka itd. Priimek Likar je tudi v dvojnih priimkih. Konec leta 1997 so jih našteli skupaj 39, in sicer 23 s priimkom Likar na prvem mestu in 16 na drugem mestu.

Priimku Likar so sorodni naslednji priimki: Lik (2006: manj kot 5), Lika (10), Likan (16), Likavec (71), Likon (40), Likovec (manj kot 5), Likovič (136), Likovnik (14), Likozar (165).

Glede na zapise v starih listinah so priimek Likar in sorodni priimki na slovenskem ozemlju obstajali že konec 15. stoletja, na primer Missio 1600: Micael licar, v Špetru (gl. P. Merku, Slovenski priimki na zahodni meji, 40).

Priimek Likar je nastal verjetno prek vzdevka iz poklicnega poimenovanja líkar 'kdor se poklicno ukvarja z likanjem' ali 'hrošč, katerega ličinka uničuje ličje sadnega drevja'. To je tvorjenka na -ar iz glagola líkati v pomenih 'delati kaj gladko, nezmečkano; loščiti, svetliti; potegovati z vročim likalnikom po tkanini, da se zgladi' itd. Sopomenska tvorjenka na -vec je líkavec, iz katere je prek vzdevka nastal priimek Likavec, morda tudi priimek Likovec. Iz glagola líkati, ki narečno pomeni 'luščiti, ličkati', je s priponskima obrazilom -ač tvorjen tudi naziv delujočih oseb likáč 'kdor lupi drevesno skorjo ali lička koruzo'. S tem glagolom ali z besedo lik v pomenih 'podoba' ali 'ličje' pa je mogoče povezovati tudi nastanek priimkov Lik, Lika, Likan, Likon, Likovič, Likovnik, Likozar. Ti so tvorjeni s priponskimi obrazili -an, -on, -ič, -ik. Priimka Likovič in Likovnik sta tvorjena prek svojilnopridevniškega *Likov in sta prvotno pomenila 'Likov sin'. Priimek Likozar pa je verjetno zloženka iz že omenjenega lik in zar v pomenu 'ozara'.

Znani nosilci priimka